Phương thức thanh toán căn hộ Ehome 5

Hiện chủ đầu tư Nam Long đưa ra phương thức thanh toán vô cùng linh hoạt cho khách hàng mua căn hộ Ehome 5 với cách thứ thanh toán như sau:
  1. Đặt cọc: thanh toán 10% tổng giá trị căn hộ (tháng 12/2013).
  2. Đợt 1: 15 ngày sau khi đặt cọc thanh toán 10% (tháng 01/2014).
  3. Đợt 2: 45 ngày sau khi đặt 1 thanh toán 10% (tháng 02/2014).
  4. Đợt 3: 60 ngày sau của đợt 2 thanh toán 10% (tháng 04/2014).
  5. Đợt 4: 60 ngày sau của đợt 3 thanh toán 10% (tháng 06/2014).
  6. Đợt 5: 60 ngày sau của đợt 4 thanh toán 10% (tháng 08/2014).
  7. Đợt 6: 60 ngày sau của đợt 5 thanh toán 10% (tháng 10/2014).
  8. Đợt 7: khi có thông báo nhận nhà thanh toán 25% và tiến hành nhận căn hộ (tháng 12/2014).
  9. Đợt 9: khi có thông báo bàn giao chủ quyền căn hộ chung cư Ehome 5 thanh toán 5%.
Chiết khấu cho khách hàng thanh toán nhanh (dự trên mức lãi suất 14%).
      Thanh toán 50% tổng giá trị căn hộ khi ký hợp đồng chiết khấu 2,3%.
      Thanh toán 70% tổng giá trị căn hộ khi ký hợp đồng chiết khấu 2,8%.

Đặc biệt: Căn hộ Ehome 5 chiết khấu 4% cho 60 khách hàng đầu tiên trong 5 ngày mở bán dự bán (tùy điều kiện nào đến trước).

Căn hộ Ehome 5, Can ho Ehome 5, Chung cu Ehome 5

2 nhận xét:

Ehome 5 trên Facebook