Tầm nhìn và sứ mệnh của công ty Nam Long

Tầm nhìn:

- Đứng trong top 3 Nhà phát triển đô thị hàng đầu Việt Nam thông hiểu và đáp ứng tốt nhất nguyện vọng của khách hàng.
- Đứng trong top 3 Nhà phát triển dòng sản phẩm “Nhà ở vừa túi tiền” tại Việt Nam.
- Chuyên nghiệp trong quản lý dự án, Quản lý tài chính, Tiếp thị và Kinh doanh sản phẩm.
- Đội ngũ tổ chức: sẵn sàng chịu trách nhiệm, có năng lực và tố chất lãnh đạo.
- Đồng hành vì mục tiêu chung và chia sẽ thành quả đạt được.
- Gia nhập hàng ngũ các công ty có giá trị “Tỷ đôla”.

Sứ mệnh:

- Kiến tạo môi trường sống mang lại giá trị nhân văn cho cộng đồng.

0 nhận xét:

Ehome 5 trên Facebook